pernikkadastar.alle.bg
ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ГЕОДЕЗИЯ и КАДАСТЪР

 •   Инвестиционни проекти по част Геодезия


 •   Вертикални планировки (ВП)


 •   Трасировъчни планове

 •   Подробни Устройствени Планове /скица-проект, попълване, изменение/

 •   Трасиране на имотни граници

 •   Заснемане на сгради и подземни комуникации

 •   Проекти за изменение на кадастрална карта


 •   Изчисляване на изкопно/насипни обеми


 •    GPS (GNSS) измервания


 •    Смяна предназначение на земеделски земи


 •   Геодезическо Измерване на подкранови пътища


Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg